Pazarlama’nın Geleceği

Tanım

Pazarlama kelimesinin sektörel olarak tam tanımı; ürün ve hizmetlerin müşteriye doğru doğru ve kesintisiz akışını düzenleyen uygulamaların tamamıdır.

Yukarıdaki tanımı dikkate aldığımızda bireysel ve grup halinde ihtiyaçları yerine getirecek hamleleri gerçekleştirmek için düşünce, ürün ya da hizmetlerin geliştirme çalışmalarının yapılması, fiyat çalışmasının yapılması, piyasa sabitliğinin sağlanması ve dağıtımı ile ilgili plan, program ve uygulama çalışmalar olarak tanımı genişletebiliriz.

Tarihçe

Pazarlamanın tarihçesine kısa bir göz attığımızda çok çok eski bir olgu olduğunu özellikle görebiliriz;

  1. 1730’larda ilk dergilerin çıkması ve bu dergilere reklam verilmesi,
  2. 1839’da poster reklamlar,
  3. 1867’de billboardlar,
  4. 1922’de radyo reklamları,
  5. 1941’de ilk tv reklamı,
  6. 1970’lerde telefonla pazarlama,
  7. 1973’ten sonra gelişen teknoloji ile başlayan dijital pazarlama.

Dijital pazarlama olgusunu düşündüğümüz anda ise tarihçe çok çok eskiye dayanmıyor. Bildiğiniz gibi ilk cep telefonunun icadı, ilk kişisel bilgisayarın icadı ile bundan 35-40 sene öncesinde başlayan dijital pazarlama ile birçok sabit pazarlama aracı ve algısı yerinden oynadı diyebiliriz.

Hepimizin gözlemlediği gibi zaman neredeyse en fazla pazarlama sürecini değiştiriyor. Özellikle trend kelimesinin hepimizce benimsenmesini sağlayan faaliyet alanlarından olan pazarlama her dönem deyim yerindeyse kendi trendlerini yaratıyor. Günümüzde dijital dünyanın ana metaları olan TV ve Radyo’ nun eski önceliklerini ve ilgilerini kaybetmeleri nedeniyle özellikle markalar dijital medyaya daha fazla önem vermeye başlıyor.

İhtiyaç kalemlerinin çeşitlilik kazanması ve bununla birlikte odak noktalarının belki de sürekli değişmesi nedeniyle dijital pazarlama kanalları gerek yapı gerek ulaşılabilirlik nedeniyle öncelikli tercih haline gelmeye başladı.Peki gerek dijital gerekse diğer pazarlama yöntemlerinde genel kabul ettiğimiz ana kurallardan neler değişiyor;

Değerler

Pazarlamanın 4P’ si “Edmund Jerome McCarthy” ;

Ürün, Fiyat, Dağılım, Tutundurma (Product, Price, Place, Promotion)

Tabii zaman içerisinde 4P tek başına yeterli görülmemiş ve Pazarlamanın 4C si de bu konuya katılmıştır “Philip Kotler”;

Customer Value, Customer Cost, Customer Convenience, Customer Communication

(Müşteri Değeri, Müşteri Maliyeti, Müşteriye Kolaylık, Müşteri iletişimi)

Özellikle bulundukları tüm çağlarda pazarlama uzmanı olanların bulundukları çağın ilerisinde olmaları, tabir yerindeyse bir sonraki çağı başlatan ve şekillendirenler olmaları yapının gerekliliği gibidir. Tabii ki bunun farklı olduğu markalar ve kurumlar da çok azımsanacak sayıda değil. Özellikle çağın ilerisinde olan, birkaç yıl ötesini görerek buna göre hareket eden pazarlama uzmanları, bu uzmanlarla birlikte hareket eden markalar bulundukları sektöre hatta sektörler arası bağlantılara ivme kazandıran noktalar olmaya devam edecektir.

Konuya bulunduğumuz sektör yönünden bakacak olursak Müşteriye gereken 4C yaklaşımın doğru sergileyen, gelişime açık markaların uzun yıllar sektörde kalıcı olabileceğini, koşulları kendi değerlendirme çerçevesi haricinde görmeyen markalarınsa uzun vadede kalıcı olamayacağını söylememiz sanırım yanlış olmayacaktır.

Yazar

İsyayin ISIKHOST.com' da sizlerle yararlı bilgiler paylaşan editörümüzdür. Kendisi sizin için yapılabilecekleri araştırır ve size sunar.

Yazarı Takip Edin.